?

Log in

No account? Create an account
Jik [entries|archive|friends|userinfo]
Jikke Hendrika

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

was het maar zomer... [Feb. 9th, 2007|04:03 pm]
Jikke Hendrika
*zucht*

Link3 comments|Leave a comment

(no subject) [Jan. 22nd, 2007|04:07 pm]
Jikke Hendrika
yeaaaaah hij is af en ingeleverd!! het is weer een briljant prutswerk geworden haha maar schijt, nu hoef ik er niet meer over na te denken!! en ik heb een lekkere elstar appel!!
Link2 comments|Leave a comment

(no subject) [Jan. 17th, 2007|10:39 pm]
Jikke Hendrika
WELTRUSTEN!!!


oh en wat is 'extreme make-over De Zwaan' een ziekelijk en misselijkmakend programma. Gelukkig is er ook Grumpy Old Women op, dat is grappig!!
Link9 comments|Leave a comment

(no subject) [Jan. 13th, 2007|07:13 pm]
Jikke Hendrika
http://www.youtube.com/watch?v=rnapzB-4tAk&mode=related&search=

hahaha deze is zo grappig!! ik lach me er de hele tijd dood om!! die beer kijkt zo dom en dan jamjam verder met eten hahaha
Link1 comment|Leave a comment

(no subject) [Jan. 4th, 2007|02:04 am]
Jikke Hendrika
gelukkig nieuwjaar vanuit Sarajevo!!

hier zitten we, in een zijstraatje van dit plein. het is echt prachtig, de mensen zijn bizyar vriendelijk en we hebben onwijs veel gedaan en gezien..gisteren in Mostar geweest waar de beroemde brug staat die in de oorlog tussen de bosniers en de kroaten helemaal stuk is geschoten...veel kapottgeschoten gebouwen gezien ook trouwens, heel indrukwekkend om hier te zijn en te zien hoe de stad alweer leeft en hoe veerkrachtig de mensen zijn...en we hebben de lekkerste broodjeszaak ooit gevonden...dal padrino..*hmmm**
meer fotos en info volgen als ik terug ben!!

Link2 comments|Leave a comment

(no subject) [Dec. 9th, 2006|02:48 pm]
Jikke Hendrika
maarten fleur!!! ik kan je niet bereiken maar ik ga niet naar voetbal vanavond dus als je wilt kan je iemand meenemen op mn kaart, let me know!!
LinkLeave a comment

BACCHUS [Nov. 23rd, 2006|11:56 am]
Jikke Hendrika
wees genadig
ik heb spijt..
kaaaaaaater..
Link3 comments|Leave a comment

(no subject) [Oct. 22nd, 2006|12:36 pm]
Jikke Hendrika
oh jee ik ben brak
Link6 comments|Leave a comment

foto's feessie sanne + andere [Oct. 16th, 2006|06:55 pm]
Jikke Hendrika
Read more...Collapse )
Link3 comments|Leave a comment

(no subject) [Oct. 8th, 2006|12:26 pm]
Jikke Hendrika
haha te mooi: stukje in het nrc van zaterdag in een serie over officials in de sport, ging dit keer over kwalificatiewedstrijden nk skaten. staat er onder de foto: "Een dopingcontrole? Als iemand echt te lam is, halen we hem gewoon van zijn plank."
Link1 comment|Leave a comment

navigation
[ viewing | 10 entries back ]
[ go | earlier/later ]