?

Log in

No account? Create an account
wat een heeeeeeeeeeeeerlijk weer!! lekker een dik uur gewandeld in t… - Jik [entries|archive|friends|userinfo]
Jikke Hendrika

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Dec. 16th, 2007|01:41 pm]
Jikke Hendrika
wat een heeeeeeeeeeeeerlijk weer!! lekker een dik uur gewandeld in t amsterdamse bos (dichterbij natuur komt het niet geloof ik hier) en nu een broodje van bagel nosh met geitenkaas, aubergine en tomaat in de oven en een kopje thee. de perfecte zondag!!
LinkReply